Υπολογισμός εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών

Υπολογίστε εύκολα τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ που ισχύουν από 1/1/2017 για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες ανάλογα με το προερχόμενο ταμείο (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-Τομέας Ασφάλισης Νομικών, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΟΓΑ).

Ο υπολογιστής εισφορών υπολογίζει το σύνολο των εισφορών, ακόμα και τις εισφορές που δεν περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ (επικουρική ασφάλιση, κλάδος πρόνοιας-εφάπαξ).

Υπολογίστε με βάση το ΚΦΑ (Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα) του 2016 για να υπολογίσετε τις πραγματικές σας εισφορές για το 2017.

Για τον υπολογισμό των πραγματικών σας εισφορών για το 2018 υπολογίστε της εισφορές σας με βάση το ΚΦΑ του 2017 στο οποίο θα συμπεριλάβετε τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του 2017 μειωμένο όμως κατά 15% (η μείωση ισχύει μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018). ΦΕΚ 1942

Πρώην ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών  
Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:
– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα
– κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας)
– τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
– υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους
Δεν υπολογίζει επικουρική ασφάλιση, κλάδο πρόνοιας εάν υπάρχει.

Πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ / Τομέας Ασφάλισης Νομικών  
Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:
– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα
– κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας)
– τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
– υπολογίζει αναλυτικά τις μειώσεις του αρ. 98 για άνω και κάτω 5ετίας ασφαλισμένους
– υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους

Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ  
Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:
– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα
– κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 586,08 /μήνα (άνω 5ετίας), 410,26 /μήνα (κάτω 5ετίας)
– τους διαφορετικούς συντελεστές του κλάδου σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
– την εισφορά Στέγης Υγειονομικών
– υπολογίζει αναλυτικά τις μειώσεις του αρ. 98 για άνω και κάτω 5ετίας ασφαλισμένους
– υπολογίζει αναλυτικά την ασφαλιστική οφειλή για τους κάτω 5ετίας ασφαλισμένους

Πρώην ΟΓΑ  
Ο υπολογιστής εισφορών λαμβάνει υπ όψη του:
– το έτος υπολογισμού εισφορών (διαφορετικοί συντελεστές του κλάδου σύνταξης)
– άνω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 5860,80 /μήνα
– κάτω όριο βάσης υπολογισμού εισφορών: ΚΦΑ 410,26 /μήνα