Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το ΚΦΑ για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους τα έτη 0-2 (δύο πρώτα έτη ασφάλισης)

ΚΦΑ Κύρια Ασφάλιση Οφειλή Μείωση αρ.98 Κύρια Ασφάλιση (μειωμένη) Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση Εφάπαξ ΕΛΑ Μηνιαία Εισφορά
<4.922,00 € 57,44 € 59,78 € 0,00 € 57,44 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 172,64 €
5.000,00 € 58,33 € 58,88 € 0,46 € 57,88 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 173,08 €
6.000,00 € 70,00 € 47,22 € 6,29 € 63,71 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 178,91 €
7.000,00 € 81,67 € 35,55 € 12,12 € 69,55 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 184,75 €
7.033,00 € 82,05 € 35,16 € 12,31 € 69,74 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 184,94 €
8.000,00 € 93,33 € 40,00 € 17,96 € 75,38 € 43,53 € 43,85 € 25,06 € 10,00 € 197,81 €
9.000,00 € 105,00 € 45,00 € 23,79 € 81,21 € 46,43 € 46,76 € 26,72 € 10,00 € 211,13 €
10.000,00 € 116,67 € 50,00 € 29,62 € 87,05 € 49,32 € 49,68 € 28,39 € 10,00 € 224,44 €
11.000,00 € 128,33 € 55,00 € 35,46 € 92,88 € 52,22 € 52,60 € 30,06 € 10,00 € 237,75 €
12.000,00 € 140,00 € 60,00 € 41,29 € 98,71 € 55,12 € 55,51 € 31,72 € 10,00 € 251,06 €
13.000,00 € 151,67 € 65,00 € 47,12 € 104,55 € 58,01 € 58,43 € 33,39 € 10,00 € 264,38 €
14.000,00 € 163,33 € 70,00 € 52,84 € 110,50 € 60,97 € 61,40 € 35,09 € 10,00 € 277,95 €
15.000,00 € 175,00 € 75,00 € 58,44 € 116,56 € 63,98 € 64,44 € 36,82 € 10,00 € 291,80 €
16.000,00 € 186,67 € 80,00 € 63,92 € 122,75 € 67,05 € 67,53 € 38,59 € 10,00 € 305,91 €
17.000,00 € 198,33 € 85,00 € 69,29 € 129,05 € 70,17 € 70,68 € 40,39 € 10,00 € 320,29 €
18.000,00 € 210,00 € 90,00 € 74,54 € 135,46 € 73,36 € 73,89 € 42,22 € 10,00 € 334,93 €
19.000,00 € 221,67 € 95,00 € 79,67 € 142,00 € 76,60 € 77,15 € 44,09 € 10,00 € 349,84 €
20.000,00 € 233,33 € 100,00 € 84,69 € 148,65 € 79,90 € 80,48 € 45,99 € 10,00 € 365,02 €
21.000,00 € 245,00 € 105,00 € 89,59 € 155,41 € 83,26 € 83,86 € 47,92 € 10,00 € 380,46 €
22.000,00 € 256,67 € 110,00 € 94,37 € 162,30 € 86,68 € 87,30 € 49,89 € 10,00 € 396,17 €
23.000,00 € 268,33 € 115,00 € 99,04 € 169,30 € 90,16 € 90,80 € 51,89 € 10,00 € 412,14 €
24.000,00 € 280,00 € 120,00 € 103,59 € 176,41 € 93,69 € 94,36 € 53,92 € 10,00 € 428,39 €
25.000,00 € 291,67 € 125,00 € 108,02 € 183,65 € 97,28 € 97,98 € 55,99 € 10,00 € 444,89 €
26.000,00 € 303,33 € 130,00 € 112,34 € 191,00 € 100,93 € 101,65 € 58,09 € 10,00 € 461,67 €
27.000,00 € 315,00 € 135,00 € 116,54 € 198,46 € 104,64 € 105,39 € 60,22 € 10,00 € 478,71 €
28.000,00 € 326,67 € 140,00 € 120,62 € 206,05 € 108,40 € 109,18 € 62,39 € 10,00 € 496,01 €
29.000,00 € 338,33 € 145,00 € 124,59 € 213,75 € 112,22 € 113,03 € 64,59 € 10,00 € 513,59 €
30.000,00 € 350,00 € 150,00 € 128,44 € 221,56 € 116,10 € 116,94 € 66,82 € 10,00 € 531,42 €
31.000,00 € 361,67 € 155,00 € 132,17 € 229,50 € 120,04 € 120,90 € 69,09 € 10,00 € 549,53 €
32.000,00 € 373,33 € 160,00 € 135,79 € 237,55 € 124,04 € 124,93 € 71,39 € 10,00 € 567,90 €
33.000,00 € 385,00 € 165,00 € 139,29 € 245,71 € 128,09 € 129,01 € 73,72 € 10,00 € 586,54 €
34.000,00 € 396,67 € 170,00 € 142,67 € 254,00 € 132,20 € 133,15 € 76,09 € 10,00 € 605,44 €
35.000,00 € 408,33 € 175,00 € 145,94 € 262,40 € 136,37 € 137,35 € 78,49 € 10,00 € 624,61 €
36.000,00 € 420,00 € 180,00 € 149,09 € 270,91 € 140,60 € 141,61 € 80,92 € 10,00 € 644,05 €
37.000,00 € 431,67 € 185,00 € 152,12 € 279,55 € 144,89 € 145,93 € 83,39 € 10,00 € 663,75 €
38.000,00 € 443,33 € 190,00 € 155,04 € 288,30 € 149,23 € 150,30 € 85,89 € 10,00 € 683,72 €
39.000,00 € 455,00 € 195,00 € 157,84 € 297,16 € 153,63 € 154,74 € 88,42 € 10,00 € 703,95 €
40.000,00 € 466,67 € 200,00 € 160,52 € 306,15 € 158,09 € 159,23 € 90,99 € 10,00 € 724,46 €
41.000,00 € 478,33 € 205,00 € 163,09 € 315,25 € 162,61 € 163,78 € 93,59 € 10,00 € 745,22 €
42.000,00 € 490,00 € 210,00 € 165,54 € 324,46 € 167,19 € 168,39 € 96,22 € 10,00 € 766,26 €
43.000,00 € 501,67 € 215,00 € 167,87 € 333,80 € 171,82 € 173,05 € 98,89 € 10,00 € 787,56 €
44.000,00 € 513,33 € 220,00 € 170,09 € 343,25 € 176,51 € 177,78 € 101,59 € 10,00 € 809,12 €
45.000,00 € 525,00 € 225,00 € 172,19 € 352,81 € 181,26 € 182,56 € 104,32 € 10,00 € 830,96 €
46.000,00 € 536,67 € 230,00 € 174,17 € 362,50 € 186,07 € 187,40 € 107,09 € 10,00 € 853,05 €
47.000,00 € 548,33 € 235,00 € 176,04 € 372,30 € 190,93 € 192,30 € 109,89 € 10,00 € 875,42 €
48.000,00 € 560,00 € 240,00 € 177,79 € 382,21 € 195,85 € 197,26 € 112,72 € 10,00 € 898,05 €
49.000,00 € 571,67 € 245,00 € 179,42 € 392,25 € 200,83 € 202,28 € 115,59 € 10,00 € 920,95 €
50.000,00 € 583,33 € 250,00 € 180,94 € 402,40 € 205,87 € 207,35 € 118,49 € 10,00 € 944,11 €
51.000,00 € 595,00 € 255,00 € 182,34 € 412,66 € 210,97 € 212,49 € 121,42 € 10,00 € 967,54 €
52.000,00 € 606,67 € 260,00 € 183,62 € 423,05 € 216,12 € 217,68 € 124,39 € 10,00 € 991,24 €
53.000,00 € 618,33 € 265,00 € 184,79 € 433,55 € 221,34 € 222,93 € 127,39 € 10,00 € 1.015,20 €
54.000,00 € 630,00 € 270,00 € 185,84 € 444,16 € 226,61 € 228,24 € 130,42 € 10,00 € 1.039,43 €
55.000,00 € 641,67 € 275,00 € 186,77 € 454,90 € 231,94 € 233,60 € 133,49 € 10,00 € 1.063,92 €
56.000,00 € 653,33 € 280,00 € 187,59 € 465,75 € 237,32 € 239,03 € 136,59 € 10,00 € 1.088,69 €
57.000,00 € 665,00 € 285,00 € 188,29 € 476,71 € 242,77 € 244,51 € 139,72 € 10,00 € 1.113,71 €
58.000,00 € 676,67 € 290,00 € 188,87 € 487,80 € 248,27 € 250,05 € 142,89 € 10,00 € 1.139,01 €
59.000,00 € 688,33 € 295,00 € 188,87 € 499,46 € 254,06 € 255,89 € 146,22 € 10,00 € 1.165,63 €
60.000,00 € 700,00 € 300,00 € 188,87 € 511,13 € 259,85 € 261,72 € 149,56 € 10,00 € 1.192,26 €
61.000,00 € 711,67 € 305,00 € 188,87 € 522,80 € 265,64 € 267,55 € 152,89 € 10,00 € 1.218,88 €
62.000,00 € 723,33 € 310,00 € 188,87 € 534,46 € 271,44 € 273,39 € 156,22 € 10,00 € 1.245,51 €
63.000,00 € 735,00 € 315,00 € 188,87 € 546,13 € 277,23 € 279,22 € 159,56 € 10,00 € 1.272,13 €
64.000,00 € 746,67 € 320,00 € 188,87 € 557,80 € 283,02 € 285,05 € 162,89 € 10,00 € 1.298,76 €
65.000,00 € 758,33 € 325,00 € 188,87 € 569,46 € 288,81 € 290,89 € 166,22 € 10,00 € 1.325,38 €
66.000,00 € 770,00 € 330,00 € 188,87 € 581,13 € 294,60 € 296,72 € 169,56 € 10,00 € 1.352,01 €
67.000,00 € 781,67 € 335,00 € 188,87 € 592,80 € 300,39 € 302,55 € 172,89 € 10,00 € 1.378,63 €
68.000,00 € 793,33 € 340,00 € 188,87 € 604,46 € 306,19 € 308,39 € 176,22 € 10,00 € 1.405,26 €
69.000,00 € 805,00 € 345,00 € 188,87 € 616,13 € 311,98 € 314,22 € 179,56 € 10,00 € 1.431,88 €
70.000,00 € 816,67 € 350,00 € 188,87 € 627,80 € 317,77 € 320,05 € 182,89 € 10,00 € 1.458,51 €
>70.329,60 € 820,51 € 351,65 € 188,87 € 631,64 € 319,68 € 321,98 € 183,99 € 10,00 € 1.467,28 €

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τις εξής παραδοχές:

  • Η μείωση του άρθρου 98 έχει πραγματοποιηθεί μόνο για την καταβληθείσα εισφορά της κύριας ασφάλισης (14% για τα έτη 0-2 και 17% για τα έτη 3-5) και όχι για την οφειλόμενη εισφορά
  • Η μείωση του άρθρου 98 για την κύρια ασφάλιση έχει υπολογιστεί από το ποσό των 4922 ευρώ ενώ για τις υπόλοιπες εισφορές έχει υπολογιστεί από το ποσό των 7033 ευρώ

Το ύψος της οφειλής που προκύπτει για τον ασφαλισμένο λόγω καταβολής χαμηλότερου ασφαλίστρου κύριας ασφάλισης (14% τα 2 πρώτα χρόνια και 17% τα 3 επόμενα χρόνια αντί για 20%) και χαμηλότερου κατωτάτου ορίου κατά την πρώτη 5ετία ασφάλισης (410,26€ αντί για 586,08€) αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.


Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το ΚΦΑ για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους τα έτη 3-5 (τρία επόμενα έτη ασφάλισης)

ΚΦΑ (2015) * Κύρια Ασφάλιση Οφειλή Μείωση αρ.98 Κύρια Ασφάλιση (μειωμένη) Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση Εφάπαξ ΕΛΑ Μηνιαία Εισφορά
<4.922,00 € 69,74 € 47,47 € 0,00 € 69,74 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 184,95 €
5.000,00 € 70,83 € 46,38 € 0,55 € 70,28 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 185,48 €
6.000,00 € 85,00 € 32,22 € 7,64 € 77,36 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 192,57 €
7.000,00 € 99,17 € 18,05 € 14,72 € 84,45 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 199,65 €
7.033,00 € 99,63 € 17,58 € 14,95 € 84,68 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 199,88 €
8.000,00 € 113,33 € 20,00 € 21,80 € 91,53 € 43,53 € 43,85 € 25,06 € 10,00 € 213,97 €
9.000,00 € 127,50 € 22,50 € 28,89 € 98,61 € 46,43 € 46,76 € 26,72 € 10,00 € 228,53 €
10.000,00 € 141,67 € 25,00 € 35,97 € 105,70 € 49,32 € 49,68 € 28,39 € 10,00 € 243,09 €
11.000,00 € 155,83 € 27,50 € 43,05 € 112,78 € 52,22 € 52,60 € 30,06 € 10,00 € 257,65 €
12.000,00 € 170,00 € 30,00 € 50,14 € 119,86 € 55,12 € 55,51 € 31,72 € 10,00 € 272,22 €
13.000,00 € 184,17 € 32,50 € 57,22 € 126,95 € 58,01 € 58,43 € 33,39 € 10,00 € 286,78 €
14.000,00 € 198,33 € 35,00 € 64,16 € 134,17 € 60,97 € 61,40 € 35,09 € 10,00 € 301,63 €
15.000,00 € 212,50 € 37,50 € 70,96 € 141,54 € 63,98 € 64,44 € 36,82 € 10,00 € 316,78 €
16.000,00 € 226,67 € 40,00 € 77,62 € 149,05 € 67,05 € 67,53 € 38,59 € 10,00 € 332,21 €
17.000,00 € 240,83 € 42,50 € 84,14 € 156,70 € 70,17 € 70,68 € 40,39 € 10,00 € 347,94 €
18.000,00 € 255,00 € 45,00 € 90,51 € 164,49 € 73,36 € 73,89 € 42,22 € 10,00 € 363,96 €
19.000,00 € 269,17 € 47,50 € 96,74 € 172,42 € 76,60 € 77,15 € 44,09 € 10,00 € 380,27 €
20.000,00 € 283,33 € 50,00 € 102,84 € 180,50 € 79,90 € 80,48 € 45,99 € 10,00 € 396,87 €
21.000,00 € 297,50 € 52,50 € 108,79 € 188,71 € 83,26 € 83,86 € 47,92 € 10,00 € 413,76 €
22.000,00 € 311,67 € 55,00 € 114,59 € 197,07 € 86,68 € 87,30 € 49,89 € 10,00 € 430,95 €
23.000,00 € 325,83 € 57,50 € 120,26 € 205,57 € 90,16 € 90,80 € 51,89 € 10,00 € 448,42 €
24.000,00 € 340,00 € 60,00 € 125,79 € 214,21 € 93,69 € 94,36 € 53,92 € 10,00 € 466,19 €
25.000,00 € 354,17 € 62,50 € 131,17 € 223,00 € 97,28 € 97,98 € 55,99 € 10,00 € 484,25 €
26.000,00 € 368,33 € 65,00 € 136,41 € 231,92 € 100,93 € 101,65 € 58,09 € 10,00 € 502,59 €
27.000,00 € 382,50 € 67,50 € 141,51 € 240,99 € 104,64 € 105,39 € 60,22 € 10,00 € 521,23 €
28.000,00 € 396,67 € 70,00 € 146,47 € 250,20 € 108,40 € 109,18 € 62,39 € 10,00 € 540,17 €
29.000,00 € 410,83 € 72,50 € 151,29 € 259,55 € 112,22 € 113,03 € 64,59 € 10,00 € 559,39 €
30.000,00 € 425,00 € 75,00 € 155,96 € 269,04 € 116,10 € 116,94 € 66,82 € 10,00 € 578,90 €
31.000,00 € 439,17 € 77,50 € 160,49 € 278,67 € 120,04 € 120,90 € 69,09 € 10,00 € 598,71 €
32.000,00 € 453,33 € 80,00 € 164,89 € 288,45 € 124,04 € 124,93 € 71,39 € 10,00 € 618,80 €
33.000,00 € 467,50 € 82,50 € 169,14 € 298,36 € 128,09 € 129,01 € 73,72 € 10,00 € 639,19 €
34.000,00 € 481,67 € 85,00 € 173,24 € 308,42 € 132,20 € 133,15 € 76,09 € 10,00 € 659,87 €
35.000,00 € 495,83 € 87,50 € 177,21 € 318,62 € 136,37 € 137,35 € 78,49 € 10,00 € 680,84 €
36.000,00 € 510,00 € 90,00 € 181,04 € 328,96 € 140,60 € 141,61 € 80,92 € 10,00 € 702,10 €
37.000,00 € 524,17 € 92,50 € 184,72 € 339,45 € 144,89 € 145,93 € 83,39 € 10,00 € 723,65 €
38.000,00 € 538,33 € 95,00 € 188,26 € 350,07 € 149,23 € 150,30 € 85,89 € 10,00 € 745,50 €
39.000,00 € 552,50 € 97,50 € 191,66 € 360,84 € 153,63 € 154,74 € 88,42 € 10,00 € 767,63 €
40.000,00 € 566,67 € 100,00 € 194,92 € 371,75 € 158,09 € 159,23 € 90,99 € 10,00 € 790,06 €
41.000,00 € 580,83 € 102,50 € 198,04 € 382,80 € 162,61 € 163,78 € 93,59 € 10,00 € 812,78 €
42.000,00 € 595,00 € 105,00 € 201,01 € 393,99 € 167,19 € 168,39 € 96,22 € 10,00 € 835,78 €
43.000,00 € 609,17 € 107,50 € 203,84 € 405,32 € 171,82 € 173,05 € 98,89 € 10,00 € 859,08 €
44.000,00 € 623,33 € 110,00 € 206,54 € 416,80 € 176,51 € 177,78 € 101,59 € 10,00 € 882,68 €
45.000,00 € 637,50 € 112,50 € 209,09 € 428,41 € 181,26 € 182,56 € 104,32 € 10,00 € 906,56 €
46.000,00 € 651,67 € 115,00 € 211,49 € 440,17 € 186,07 € 187,40 € 107,09 € 10,00 € 930,73 €
47.000,00 € 665,83 € 117,50 € 213,76 € 452,07 € 190,93 € 192,30 € 109,89 € 10,00 € 955,20 €
48.000,00 € 680,00 € 120,00 € 215,89 € 464,11 € 195,85 € 197,26 € 112,72 € 10,00 € 979,95 €
49.000,00 € 694,17 € 122,50 € 217,87 € 476,30 € 200,83 € 202,28 € 115,59 € 10,00 € 1.005,00 €
50.000,00 € 708,33 € 125,00 € 219,71 € 488,62 € 205,87 € 207,35 € 118,49 € 10,00 € 1.030,34 €
51.000,00 € 722,50 € 127,50 € 221,41 € 501,09 € 210,97 € 212,49 € 121,42 € 10,00 € 1.055,97 €
52.000,00 € 736,67 € 130,00 € 222,97 € 513,70 € 216,12 € 217,68 € 124,39 € 10,00 € 1.081,89 €
53.000,00 € 750,83 € 132,50 € 224,39 € 526,45 € 221,34 € 222,93 € 127,39 € 10,00 € 1.108,10 €
54.000,00 € 765,00 € 135,00 € 225,66 € 539,34 € 226,61 € 228,24 € 130,42 € 10,00 € 1.134,61 €
55.000,00 € 779,17 € 137,50 € 226,79 € 552,37 € 231,94 € 233,60 € 133,49 € 10,00 € 1.161,40 €
56.000,00 € 793,33 € 140,00 € 227,79 € 565,55 € 237,32 € 239,03 € 136,59 € 10,00 € 1.188,49 €
57.000,00 € 807,50 € 142,50 € 228,64 € 578,86 € 242,77 € 244,51 € 139,72 € 10,00 € 1.215,87 €
58.000,00 € 821,67 € 145,00 € 229,34 € 592,32 € 248,27 € 250,05 € 142,89 € 10,00 € 1.243,53 €
59.000,00 € 835,83 € 147,50 € 229,34 € 606,49 € 254,06 € 255,89 € 146,22 € 10,00 € 1.272,66 €
60.000,00 € 850,00 € 150,00 € 229,34 € 620,66 € 259,85 € 261,72 € 149,56 € 10,00 € 1.301,78 €
61.000,00 € 864,17 € 152,50 € 229,34 € 634,82 € 265,64 € 267,55 € 152,89 € 10,00 € 1.330,91 €
62.000,00 € 878,33 € 155,00 € 229,34 € 648,99 € 271,44 € 273,39 € 156,22 € 10,00 € 1.360,03 €
63.000,00 € 892,50 € 157,50 € 229,34 € 663,16 € 277,23 € 279,22 € 159,56 € 10,00 € 1.389,16 €
64.000,00 € 906,67 € 160,00 € 229,34 € 677,32 € 283,02 € 285,05 € 162,89 € 10,00 € 1.418,28 €
65.000,00 € 920,83 € 162,50 € 229,34 € 691,49 € 288,81 € 290,89 € 166,22 € 10,00 € 1.447,41 €
66.000,00 € 935,00 € 165,00 € 229,34 € 705,66 € 294,60 € 296,72 € 169,56 € 10,00 € 1.476,53 €
67.000,00 € 949,17 € 167,50 € 229,34 € 719,82 € 300,39 € 302,55 € 172,89 € 10,00 € 1.505,66 €
68.000,00 € 963,33 € 170,00 € 229,34 € 733,99 € 306,19 € 308,39 € 176,22 € 10,00 € 1.534,78 €
69.000,00 € 977,50 € 172,50 € 229,34 € 748,16 € 311,98 € 314,22 € 179,56 € 10,00 € 1.563,91 €
70.000,00 € 991,67 € 175,00 € 229,34 € 762,32 € 317,77 € 320,05 € 182,89 € 10,00 € 1.593,03 €
>70.329,60 € 996,34 € 175,82 € 229,34 € 766,99 € 319,68 € 321,98 € 183,99 € 10,00 € 1.602,63 €

* Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).
Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους άνω 5ετίας