Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους άνω 5ετίας

ΚΦΑ (2015)* Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση Εφάπαξ ΕΛΑ Μηνιαία Εισφορά
<7.033,00 € 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 232,42 €
8.000,00 € 125,28 € 43,53 € 43,85 € 25,06 € 10,00 € 247,71 €
9.000,00 € 133,61 € 46,43 € 46,76 € 26,72 € 10,00 € 263,52 €
10.000,00 € 141,94 € 49,32 € 49,68 € 28,39 € 10,00 € 279,33 €
11.000,00 € 150,28 € 52,22 € 52,60 € 30,06 € 10,00 € 295,15 €
12.000,00 € 158,61 € 55,12 € 55,51 € 31,72 € 10,00 € 310,96 €
13.000,00 € 166,94 € 58,01 € 58,43 € 33,39 € 10,00 € 326,77 €
14.000,00 € 175,44 € 60,97 € 61,40 € 35,09 € 10,00 € 342,90 €
15.000,00 € 184,11 € 63,98 € 64,44 € 36,82 € 10,00 € 359,35 €
16.000,00 € 192,94 € 67,05 € 67,53 € 38,59 € 10,00 € 376,11 €
17.000,00 € 201,94 € 70,17 € 70,68 € 40,39 € 10,00 € 393,18 €
18.000,00 € 211,11 € 73,36 € 73,89 € 42,22 € 10,00 € 410,58 €
19.000,00 € 220,44 € 76,60 € 77,15 € 44,09 € 10,00 € 428,29 €
20.000,00 € 229,94 € 79,90 € 80,48 € 45,99 € 10,00 € 446,31 €
21.000,00 € 239,61 € 83,26 € 83,86 € 47,92 € 10,00 € 464,66 €
22.000,00 € 249,44 € 86,68 € 87,30 € 49,89 € 10,00 € 483,32 €
23.000,00 € 259,44 € 90,16 € 90,80 € 51,89 € 10,00 € 502,29 €
24.000,00 € 269,61 € 93,69 € 94,36 € 53,92 € 10,00 € 521,58 €
25.000,00 € 279,94 € 97,28 € 97,98 € 55,99 € 10,00 € 541,19 €
26.000,00 € 290,44 € 100,93 € 101,65 € 58,09 € 10,00 € 561,11 €
27.000,00 € 301,11 € 104,64 € 105,39 € 60,22 € 10,00 € 581,35 €
28.000,00 € 311,94 € 108,40 € 109,18 € 62,39 € 10,00 € 601,91 €
29.000,00 € 322,94 € 112,22 € 113,03 € 64,59 € 10,00 € 622,78 €
30.000,00 € 334,11 € 116,10 € 116,94 € 66,82 € 10,00 € 643,97 €
31.000,00 € 345,44 € 120,04 € 120,90 € 69,09 € 10,00 € 665,48 €
32.000,00 € 356,94 € 124,04 € 124,93 € 71,39 € 10,00 € 687,30 €
33.000,00 € 368,61 € 128,09 € 129,01 € 73,72 € 10,00 € 709,43 €
34.000,00 € 380,44 € 132,20 € 133,15 € 76,09 € 10,00 € 731,89 €
35.000,00 € 392,44 € 136,37 € 137,35 € 78,49 € 10,00 € 754,66 €
36.000,00 € 404,61 € 140,60 € 141,61 € 80,92 € 10,00 € 777,74 €
37.000,00 € 416,94 € 144,89 € 145,93 € 83,39 € 10,00 € 801,15 €
38.000,00 € 429,44 € 149,23 € 150,30 € 85,89 € 10,00 € 824,87 €
39.000,00 € 442,11 € 153,63 € 154,74 € 88,42 € 10,00 € 848,90 €
40.000,00 € 454,94 € 158,09 € 159,23 € 90,99 € 10,00 € 873,25 €
41.000,00 € 467,94 € 162,61 € 163,78 € 93,59 € 10,00 € 897,92 €
42.000,00 € 481,11 € 167,19 € 168,39 € 96,22 € 10,00 € 922,90 €
43.000,00 € 494,44 € 171,82 € 173,05 € 98,89 € 10,00 € 948,20 €
44.000,00 € 507,94 € 176,51 € 177,78 € 101,59 € 10,00 € 973,82 €
45.000,00 € 521,61 € 181,26 € 182,56 € 104,32 € 10,00 € 999,75 €
46.000,00 € 535,44 € 186,07 € 187,40 € 107,09 € 10,00 € 1.026,00 €
47.000,00 € 549,44 € 190,93 € 192,30 € 109,89 € 10,00 € 1.052,57 €
48.000,00 € 563,61 € 195,85 € 197,26 € 112,72 € 10,00 € 1.079,45 €
49.000,00 € 577,94 € 200,83 € 202,28 € 115,59 € 10,00 € 1.106,64 €
50.000,00 € 592,44 € 205,87 € 207,35 € 118,49 € 10,00 € 1.134,16 €
51.000,00 € 607,11 € 210,97 € 212,49 € 121,42 € 10,00 € 1.161,99 €
52.000,00 € 621,94 € 216,12 € 217,68 € 124,39 € 10,00 € 1.190,13 €
53.000,00 € 636,94 € 221,34 € 222,93 € 127,39 € 10,00 € 1.218,60 €
54.000,00 € 652,11 € 226,61 € 228,24 € 130,42 € 10,00 € 1.247,38 €
55.000,00 € 667,44 € 231,94 € 233,60 € 133,49 € 10,00 € 1.276,47 €
56.000,00 € 682,94 € 237,32 € 239,03 € 136,59 € 10,00 € 1.305,88 €
57.000,00 € 698,61 € 242,77 € 244,51 € 139,72 € 10,00 € 1.335,61 €
58.000,00 € 714,44 € 248,27 € 250,05 € 142,89 € 10,00 € 1.365,65 €
59.000,00 € 731,11 € 254,06 € 255,89 € 146,22 € 10,00 € 1.397,28 €
60.000,00 € 747,78 € 259,85 € 261,72 € 149,56 € 10,00 € 1.428,90 €
61.000,00 € 764,44 € 265,64 € 267,55 € 152,89 € 10,00 € 1.460,53 €
62.000,00 € 781,11 € 271,44 € 273,39 € 156,22 € 10,00 € 1.492,15 €
63.000,00 € 797,78 € 277,23 € 279,22 € 159,56 € 10,00 € 1.523,78 €
64.000,00 € 814,44 € 283,02 € 285,05 € 162,89 € 10,00 € 1.555,40 €
65.000,00 € 831,11 € 288,81 € 290,89 € 166,22 € 10,00 € 1.587,03 €
66.000,00 € 847,78 € 294,60 € 296,72 € 169,56 € 10,00 € 1.618,65 €
67.000,00 € 864,44 € 300,39 € 302,55 € 172,89 € 10,00 € 1.650,28 €
68.000,00 € 881,11 € 306,19 € 308,39 € 176,22 € 10,00 € 1.681,90 €
69.000,00 € 897,78 € 311,98 € 314,22 € 179,56 € 10,00 € 1.713,53 €
70.000,00 € 914,44 € 317,77 € 320,05 € 182,89 € 10,00 € 1.745,15 €
>70.329,60 € 919,94 € 319,68 € 321,98 € 183,99 € 10,00 € 1.755,58 €

* Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το ΚΦΑ για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους τα έτη 0-2 (δύο πρώτα έτη ασφάλισης) καθώς και τα έτη 3-5 (τρία επόμενα έτη ασφάλισης)