Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος e-efka.gr δεν συνδέεται με κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Δεν αποτελεί επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει αναπτυχθεί για ενημερωτικούς λόγους προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές  που πρέπει να καταβάλλουν με το νέο ασφαλιστικό νόμο . Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον υπολογισμό και την επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και το υπουργείο Οικονομικών το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον υπολογισμό και την επιβολή των φόρων. Σε κάθε περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.